PRESENTACIÓ JORNADES

 

Depurar les aigües residuals provinents de petites poblacions mitjançant un sistema d’aiguamolls artificials es converteix en un procés sostenible tant econòmica com ambientalment. Aquests sistemes de depuració poden ser la solució en les petites localitats que no poden disposar d’un sistema de tractament convencional pel seu elevat cost.

Els aiguamolls artificials presenten baixos costos d’inversió inicials i poques despeses de manteniment, que converteixen aquesta tecnologia en un sistema de depuració a tenir molt en compte a l’hora de dur a terme la depuració de les aigües residuals en petites poblacions.

Així, aquesta Jornada es planteja amb l’objectiu de reunir sota un mateix fòrum a tots els sectors implicats en la depuració de les aigües residuals mitjançant aquesta tecnologia: l’administració com a part fonamental a l’hora d’apostar per aquest tipus de sistemes; les empreses explotadores, nínxols del coneixement pràctic pel que fa a l’explotació d’aquests sistemes i finalment les universitats i centres d’investigació, encarregats de millorar i optimitzar la tecnologia mitjançant els seus estudis.

Al llarg d’aquestes Jornades es farà un recorregut pels criteris pel que fa a disseny i construcció d’aiguamolls i per les experiències pràctiques de les que ja es disposa en l’actualitat en diferents comunitats autònomes en què aquesta tecnologia és una realitat.

 

PROGRAMA

Descarregar PDF

JORNADA TÈCNICA DEPURACION AIGÜES RESIDUALS

DISSENY, CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'AIGUAMOLLS ARTIFICIALS EN PETITS MUNICIPIS

Matí

Dimarts 13 de juny

9:30

Inscripcions

9:45

Presentació Jornades Tècniques

Juan Bautista Juan Diputado de Carreteras, Ciclo del Agua y Cooperación Excma. Diputación de Castellón

Juliá Álvaro Prat  Secretari Autonómic de Medi Ambient i Cambi Climátic

10:00

Gestió de la depuració als municipis menuts de la província de Castelló

Ignacio Sangüesa Roger. Cap Àrea Tècnica. Diputació de Castelló

10:15

Situació actual de la depuració en xicotetes aglomeracions de la Comunitat Valenciana

Enrique Lapuente Ojeda. Gerent EPSAR

10:30

Aiguamolls Artificials. Disseny i construcció

Juan José Salas Rodríguez. Director I+D+i . CENTA  Centre de les Noves Tecnologies de l’Aigua

Café

11:45

Experiències en la construcció d’aiguamolls artificials a la província de Castelló

Javier Roger Dols. Oficina Tècnica. Diputació de Castelló

12:05

Criteris de disseny i construcció d’aiguamolls artificials de l’EPSAR

Carlos Aliaga Fernández. Dep. Projectes, Obres i Explotacions EPSAR

12:25

Depuració mitjançant aiguamolls artificials a Catalunya. Experiències a Lleida

Germán Ramírez González. Tècnic Responsable Dep. Explotació Sistemes Sanejament. Unitat Oest Zona Lleida. ACA

12:55

Experiència de macrofetes en flotació a Castella-La Manxa

Rubén Sobrino García. Director Tècnic Infraestructures de l’Aigua de Castella-La Manxa

13:15

Explotació d’aiguamolls artificials – Eliminació de contaminants emergents

Juan José Salas Rodríguez. Director I+D+i. CENTA Centre de les Noves Tecnologies de l’Aigua

Dinar

16:00

Explotació d’aiguamolls a la província de Castelló

Ester Tortajada Martínez. Cap d’Explotació. Àrea de Sanejament i Depuració. FACSA

16:30

Planta pilot experimental d'aiguamolls artificials de l'EDAR Alcantí Nord

José Satorre Aznar. Cap de planta. EDAR Alacantí Nord. DAM

16:50

Cas pràctic EDAR La Margarida. Eliminació de nutrients i desinfecció en aiguamolls artificials

Vicente Vidal Sanchis. Cap de planta Alacant Nord. María Peña García. Tècnic I+D+i. Global Omnium

17:10

Tractaments terciaris per mitjà d'aiguamolls artificials davall la perspectiva de la reutilització

Miguel Martín Monerris. ProfeSsor Titular Institut  d'Enginyeria de l'Aigua i dl Medi Ambient Dpto Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient Universitat Politècnica de Valencia.

17:30

METlands: una nova generació d’aiguamolls basats en microorganismes electroactius

Abraham Esteve. Professor associat. Investigador associat IMDEA WATER. Grup de Bioelectrogènesi. Dep. Enginyeria Química Universitat d’Alcalà

17:50

Instalacions autònomes d'aportació energètica per a sistemes de depuració en municipis menuts

Lorena Chacón Jesús. Cap d’Explotació. Àrea Sanejament i Depuració. FACSA

18:10

Clausura de les jornades

 

LLOC DE  CELEBRACIÓ

Hotel Intur Orange

Avenida Gimeno Tomás, 12560, Benicàssim, Castellón

Hotel Intur Orange